Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015
Thứ hai, 14 Tháng 9 2015 11:39

Theo tin đã đưa trên các trang điện tử VnEconomy, Đời sống và pháp luật, Tiền phong và Thư viện pháp luật,

có rất nhiều chính sách mới do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành có hiệu lực từ tháng 9/2015. Tạp chí Đồ uống Việt Nam xin tổng hợp và giới thiệu tới bạn đọc.

1. Ngân hàng không được bán nợ cho công ty con
Theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2015 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

alt

Thông tư này quy định, tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của mình, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.
Đặc biệt, các tổ chức tín dụng cũng không được mua lại các khoản nợ đã bán.

2. Quy trình tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước
Theo Thông tư 33/2015 của Bộ Công an, có hiệu lực từ 7/9, để tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Không để lộ, lọt tài liệu bí mật.
Việc tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước phải đảm bảo đốt, xén, nghiền nhỏ, làm thay đổi hình dạng, tính năng, tác dụng, không thể phục hồi được. Căn cứ vào tài liệu không còn giá trị sử dụng hoặc không còn giá trị lưu giữ trên thực tế để tiêu hủy.
Việc tiêu hủy tài liệu bí mật chỉ được thực hiện khi có quyết định đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền và phải được lập biên bản có xác nhận của người thực hiện tiêu hủy và lãnh đạo đơn vị quản lý, lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước được tiêu hủy.

3. Quy định về sử dụng xe công
Quyết định 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực thi hành từ 21/9/2015.
Theo Quyết định, các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng… được sử dụng thường xuyên 1 xe ôtô không hạn chế mức giá kể cả sau khi đã nghỉ công tác. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ôtô đã trang bị chưa đủ điều kiện để thay thế thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng xe ôtô đó mà không được mua thêm xe mới.
Ngoài ra, các chức danh Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao… được sử dụng thường xuyên 1 xe ôtô trong thời gian công tác, không hạn chế mức giá.
Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, ngoài bộ trưởng, các chức danh khác như thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Tp.HCM… sẽ được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

4. Giảm 50% học phí bậc trung cấp
Cũng có hiệu lực từ 1/9, thông tư liên tịch số 14/2015 của liên Bộ Tài chính - Lao động quy định tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp được giảm 50% học phí.
Thông tư này hướng dẫn cụ thể hơn về phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập. Theo đó, Phòng giáo dục chịu trách nhiệm trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh (hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh tại các cơ sở giáo dục khác hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả.

5. Khám chữa bệnh ngày lễ được thanh toán bảo hiểm
Theo nội dung thông tư liên tịch số 16/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/9, cơ sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ mà không phải vì lý do quá tải, người khám, chữa bệnh vẫn hưởng quyền lợi này.
Thông tư cũng nêu rõ, trước khi tổ chức khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ, cơ sở y tế phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội. Ngoài ra có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn và công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

6. Điều chỉnh trợ cấp thất nghiệp
Có hiệu lực từ ngày 15/9, Thông tư 28/2015 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội quy định người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa bằng 5 lần lương tối thiểu. Trường hợp người lao động thuộc trường hợp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng tối đa không quá 5 lần lương cơ sở.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2015, tuy nhiên các chế độ quy định tại thông tư được áp dụng từ ngày 1/1/2015.

7. Hộ cận nghèo được vay đến 100% chi phí xuất khẩu lao động
Nghị định số 61/2015 của Chính phủ, có hiệu từ 1/9, quy định người lao động thuộc hộ cận nghèo hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định.
Thời hạn vay vốn không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết. Lãi suất vay vốn được áp dụng trong trường hợp này bằng với lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn.

8. Nhiều trường hợp được miễn phí thi hành án dân sự
Theo Nghị định 62/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực từ ngày 1/9, người có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo, được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc làm việc xác nhận sẽ được giảm đến 80% phí thi hành án dân sự.
Miễn phí thi hành án dân sự đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc diện neo đơn được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận; người thuộc diện tàn tật, ốm đau kéo dài, có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên xác nhận.
9. Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 1/9/2015.
Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định mới là nới room (tỷ lệ sở hữu) cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.
10. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu lực từ 1/9/2015. Nghị định quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
11. Hộ nghèo được giảm 80% phí thi hành án
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 về thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp; Thẩm tra viên thi hành án, Thẩm tra viên chính thi hành án, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án; Thư ký thi hành án,Thư ký trung cấp thi hành án; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; việc thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên; thẻ, công cụ hỗ trợ, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và người làm công tác thi hành án dân sự.
Tại Điều 48 của nghị định nêu rõ các trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án. Cụ thể, giảm 80% phí thi hành án đối với người được thi hành án có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo và được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.
Ngoài ra, liên quan đến chi phí cưỡng chế thi hành án, tại Điều 44 cũng nêu rõ, những trường hợp  có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường, hoặc lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn… cũng được xem xét giảm 50% chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp.
Văn bản có 85 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015.
12. Chính sách mới đối với lao động dôi dư
Có hiệu lực từ ngày 15/9/2015, Nghị  định số  63/2015/NĐ-CP  ngày 22/7/2015 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.
Nghị định này mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đồng thời, bổ sung một số chính sách đối với lao động dôi dư…
13. Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất
Có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2015, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/7/2015 quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
14. Hướng dẫn về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%. Và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng này tối đa bằng 5 lần lương tối thiểu.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.
15. Được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2015, quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại giấy phép thành lập và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Với các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng, chỉ được mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chúc tín dụng kacs khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ tình huống mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.
Thông tư này có hiệu lực từ 1/9, thay thế văn bản cũ, điều chỉnh cùng hành vi.
16. Khám bệnh ngày lễ vẫn được hưởng bảo hiểm
Liên Bộ Y tế - Tài Chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015. Văn bản này quy định, từ ngày 1/9, các cơ sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ mà không phải vì lý do quá tải, người khám, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế như những ngày bình thường.
17. Mọi học sinh đã tốt nghiệp THCS đi học trung cấp đều được giảm 50% học phí
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 quy định, tất cả học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp đều được giảm 50% học phí.
18. Quy định mới về hỗ trợ tạo việc làm
Tại Nghị định 61/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có quy định, các cơ sở sản xuấ, kinh doanh được vay 1 dự án tối đa 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa lên tới 50 triệu đồng. Thời hạn vay vốn được xác định không quá 60 tháng. Cũng tại văn bản trên, lãi suất vay vốn được tính bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
19. Hỗ trợ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Các hộ mới thoát nghèo sẽ được hỗ trợ các chính sách cho vay theo quy định tại Quyết định 28/2015/QĐ-TTg như sau:

- Nguồn vốn: theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Mức cho vay: do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.
- Thời hạn cho vay: do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.
- Lãi suất cho vay: bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

- Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn: thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP.

Nội dung này được thực hiện từ ngày 05/9/2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

20. Xử lý đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký nhiều người

Ngày 23/7/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2015/TT-UBDT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước. Theo đó:

- Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người thuộc thẩm quyền giải quyết thì người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng vụ, đơn vị thụ lý để giải quyết theo Mẫu số 11-XLĐ ban hành kèm Thông tư này.

- Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban thì người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng vụ, đơn vị chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hoặc trả lại đơn và hướng dẫn cho một người đại diện cùng khiếu nại có họ tên, địa chỉ rõ ràng.

Việc chuyển đơn thực hiện theo Mẫu số 10-XLĐ, trả lại đơn và hướng dẫn theo Mẫu số 13-XLĐ ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư 01/205/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 07/9/2015 và thay thế Thông tư 02/2011/TT-UBDT

21. Hướng dẫn cách thức giao dịch điện tử về thuế

Từ ngày 10/9/2015, các đối tượng là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế 2006 sẽ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 110/2015/TT-BTC

Theo đó, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay công nhận.

- Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Ngoài ra, Thông tư 110/2015/TT-BTC cũng hướng dẫn cách thức thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

22. Hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường lao động

Từ ngày 10/9/2015, việc thu thập về cung và cầu của thị trường lao động sẽ được thực hiện dựa trên Người lao động và Người sử dụng lao động.

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Theo đó thời điểm tiến hành thu thập thông tin sẽ bắt đầu vào ngày 01/7 hàng năm và kéo dài trong 30 ngày. Nội dung thu thập bao gồm:

- Đối với Người lao động: nhân khẩu học; trình độ giáo dục phổ thông; chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo; thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế…

- Đối với Người sử dụng lao động: thông tin định danh; ngành, nghề kinh doanh chính; tiền lương; số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động…

Ngoài ra, Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định cách thức thu thập thông tin đối với Người lao động là người nước ngoài hoặc trường hợp người Việt Nam ra nước ngoài lao động.

Thông tư này thay thế Thông tư 25/2009/TT-BLĐTBXH

24. Bảo vệ môi trường trong phát triển hạ tầng giao thông

Từ ngày 10/9/2015, Thông tư 32/2015/TT-BGTVT về Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường được thực hiện như sau:

- Phải được xây dựng hàng năm và thông báo công khai tới các cơ quan, đơn vị và chủ dự án có liên quan;
- Nội dung kiểm tra gồm việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án trong thi công xây dựng;

- Việc kiểm tra phải được thông báo trước cho chủ dự án bằng văn bản trong thời hạn ít nhất 5 ngày trước khi thực hiện kiểm tra.

Thông tư 32/2015/TT-BGTVT được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và thay thế Thông tư 09/2010/TT-BGTVT và 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


Tìm chúng tôi trên Facebook
  

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6894
mod_vvisit_counterHôm qua18185
mod_vvisit_counterTuần này120655
mod_vvisit_counterTuần trước153599
mod_vvisit_counterTháng này161019
mod_vvisit_counterTháng trước637482
mod_vvisit_counterTất cả33429479
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
THS. Nguyễn Tiến Vỵ
Văn Thanh Liêm
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương