Đóng Bảo hiểm xã hội thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích cho người tham gia (Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 14:53

Ngày 1-1-2016, người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế mới được quy định trong Luật BHXH 2014. Theo đó, từ ngày 1-1-2016 đến hết năm 2017, tiền đóng BHXH mỗi tháng sẽ dựa trên mức lương và các khoản phụ cấp lương (chưa có bổ sung khác). Còn từ ngày 1-1-2018 trở đi, BHXH sẽ thu trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Vậy thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội cụ thể thế nào? Liệu người đóng bảo hiểm có được nhận lương hưu cao hơn trong tương lai? Lương hưu có “chạy đua” được với tỉ lệ trượt giá hằng năm?...Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề này. Mời quí vị độc đón đọc. 
PV: Thưa ông, trước hết Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được áp dụng từ 1-1-2016 có những điểm gì mới về:
- Tỷ lệ đóng BHXH?
- Mức tiền lương đóng BHXH?
- Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc?
- Phương thức đóng tiền BHXH?

Ông Nguyễn Duy Cường: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016; Luật có nhiều nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với hiện hành nhằm giải quyết 5 mục tiêu chính như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Các chế độ tham gia bảo hiểm xã hội cũng được sửa đổi có lợi hơn, đặc biệt là các chế độ bảo hiểm ngắn hạn. Bổ sung thêm nhiều chế độ mới như chế độ thai sản với lao động nam có vợ sinh con. Đảm bảo sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động ở các thành phần kinh tế. Hoàn thiện các chế độ chính sách BHXH nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia BHXH. Đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, sự bền vững của thống BHXH. Đảm bảo minh bạch, đơn giản, thuận tiện hơn trong tổ chức thực hiện.
alt
Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng thuộc diện tham gia. Năm 2016: bổ sung thêm 2 đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người VN đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2018: bổ sung 2 nhóm đối tượng hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng và Người nước ngoài vào làm việc tại VN. Tỷ lệ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động vào quỹ BHXH; phương thức đóng về cơ bản không có gì thay đổi so với hiện hành. Mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng BHXH: Khu vực Nhà nước: không có gì thay đổi. Khu vực doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.
PV: Như vậy có 9 đối tượng đóng BHXH theo cách tính mới. Vậy, mức đóng BHXH hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính thế nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: Đối với đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì tổng tỷ lệ đóng góp sẽ là 32,5%, trong đó người lao động là 10,2%, doanh nghiệp là 22%. Đối tượng chỉ tham gia BHXH thì tỷ lệ đóng góp sẽ là 26%, trong đó người lao động là 8%, doanh nghiệp là 18%.
PV: Với quy định mới về cách tính mức lương làm căn cứ tính đóng BHXH, tiền đóng của người lao động từ năm201 sẽ tăng, cụ thể là gì?
Ông Nguyễn Duy Cường: Hiện hành, tiền lương tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp. Từ 1 tháng 1 năm 2016, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ gồm mức lương và các khoản phụ cấp lương. Như vậy, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động sẽ cao hơn so với hiện hành; tăng cao hay thấp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đề ra nhiều hay ít các khoản phụ cấp lương. Nếu các doanh nghiệp xây dựng có khoản phụ cấp lương với quy định 2016 thì đóng bao gồm cả phụ cấp lương thì tiền sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp nhà nước hiện tại đang đóng theo bảng lương nhà nước thì từ 1/1/2016 phải tự xây dựng bảng lương và đóng theo bảnh lương tự xây. Mà mức lương căn cứ tính đóng thì không được thấp hơn mức tối thiểu vùng. Có thể bây giờ thì người lao động sẽ đóng thấp hơn mức tối thiểu vùng thì tới đây 1/1/2016 sẽ không được đóng thấp hơn mức tối thiểu vùng nữa.
PV: Tôi tham gia đóng bảo hiểm được hơn 20 năm rồi thì khi về hưu tôi được hưởng chế độ như nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: Việc tính lương hưu thì phụ thuộc vào thời điểm người lao động nghỉ hưu ở thời điểm nào. Ví dụ, thời điểm hiện tại, nam giới đủ 60, nữ giới đủ 55 mà có 20 năm đóng bảo hiểm thì cách tính sẽ là 15 năm thì tương ứng 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm sẽ được cộng 2% với nam, 3% đối với nữ.
PV: Vậy là đã tăng mức đóng BHXH để tiền lương hưu cao hơn, vì sao phải tăng thời gian đóng BHXH từ 25 năm lên 30 năm đối với lao động nữ và từ 30 năm lên 35 năm đối với lao động nam, thưa ông?
Ông Nguyễn Duy Cường: Việc quy định tiền lương tháng đóng BHXH tiến đến tiền lương thực tế của người lao động là đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc hưởng các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản. Nếu tiền lương tháng đóng BHXH thấp hơn tiền lương thực tế thì khi người lao động nghỉ hưởng chế độ thì tiền người lao động nghỉ được hưởng sẽ thấp hơn rất nhiều so với tiền lương thực tế. Một lao động nữ đóng hưởng lương 5 triệu mà đóng bảo hiểm xã hội trên mức 3 triệu nên khi nghỉ thai sản mà chế độ vẫn được hưởng 100% lương tháng bảo hiểm xã hội. Nhưng mà tiền lương tháng chỉ là 100% của 3 triệu thôi, thấp hơn rất nhiều so với tiền lương thực tế lao động nữ đi làm. Việc quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng BHXH để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% là để đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng; với quy định hiện hành hưởng cao hơn nhiều so với đóng. Trên thế giới 1 năm đóng tương ứng 1,7% tỷ lệ hưởng, trong khi ở Việt Nam hiện hành 1 năm đóng tương ứng 3% đối với nữ và 2,5% đối với nam. Chính vì vậy, việc điều chỉnh theo luật mới để đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng nếu để cải thiện quỹ lương hưu mà chỉ trông vào việc tăng thu, kéo dài thời gian thu BHXH từ người lao động sẽ không mang lại hiệu quả, đẩy gánh nặng về phía người đóng BHXH. Ông giải đáp thế nào về thắc mắc này?
Ông Nguyễn Duy Cường: Để đảm bảo khả năng cân đối quỹ BHXH, Luật BHXH quy định nhiều giải pháp: mở rộng đối tượng tham gia BHXH; tăng cường tính tuân thủ, giảm nợ đóng, chậm đóng BHXH; tăng hiệu quả hoạt động đầu tư quỹ, giảm chi phí quản lý; đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng. Việc quy định kéo dài thời gian đóng BHXH để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa chỉ là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo khả năng cân đối quỹ BHXH.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng sau 25 - 35 năm mới được nhận lương hưu, số tiền này có được tính trượt giá không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Để đảm bảo giá trị tiền đóng BHXH của người lao động, Luật quy định khi nghỉ việc hưởng lương hưu tiền lương tháng đã đóng BHXH của NLĐ sẽ được điều chỉnh. Luật thì quy định, đối với người lao động mà được hưởng tiền lương do nhà nước quy định thì khi nghỉ hưu, điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm nghỉ hưu. Đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do doanh nghiệp quy định thì điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ.Ví dụ, một người nghỉ hưu trong năm 2015 tiền đóng năm 1995 là 1tr thì điều chỉnh thành 3 triệu 620 nghìn để tính lương hưu; 1 triệu đóng năm 2007 điều chỉnh thành 2 triệu 060 nghìn.
PV: Từ năm 2016, Nhà nước chủ trương mở rộng đối tượng tham gia, sẽ có chính sách gì để thu hút các đối tượng tự nguyện đóng BHXH?
Ông Nguyễn Duy Cường: Trong BHXH có rất nhiều giải pháp đặt ra để nhằm thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong Luật thì không khống chế tuổi tham gia đóng BHXH tự nguyện. Mức thu nhập làm căn cứ đóng cũng phù hợp với khả năng tài chính của người lao động hơn. Hiện hành chúng ta quy định, mức tối thiểu là mức lương cơ sở. Hiện tại là 1 triệu 150 nghìn. Theo Luật 2014 thì mức này sẽ được giảm xuống là chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Tức là 700.000 mà 22% của 700.000 thì hàng tháng mức này trên 150.000. Phương thức đóng cũng sẽ linh hoạt hơn, hiện tại quy định là đóng 3 tháng, 6 tháng… Trong Luật mới có quy định là được đóng 1 năm 1 lần, hoặc 1 lần nhiều năm. Trong Luật cũng có chính sách mới để khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện là nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.
PV:Các doanh nghiệp ngành Dệt May hết sức băn khoăn khi chúng ta có điều chỉnh lức lương tối thiểu vùng từ năm 2016, kéo theo đó là phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng. Từ năm 2015 cũng đã đóng theo mức mới rồi, năm 2016 sẽ tiếp tục điều chỉnh và cho đến năm 2018 sẽ cao hơn nữa thì rất khó khăn cho doanh nghiệp. Ông có thể giải đáp vấn đề này được không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Tăng lương tối thiểu thì chỉ là mức lương tối thiểu thôi, mức lương các doanh nghiệp phải trả cho người lao động để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động. Còn trong chính sách bảo hiểm xã hội là sẽ tiến tới đóng theo lương thực tế của người lao động. Các công ty đang áp dụng theo nghị định, áp dụng thang bảng lương để căn cứ tính đóng thì sẽ có sự tác động. Tác động đầu là mức tăng lương tối thiểu vùng. Thứ hai là quy định từ 1/1/2016 thì doanh nghiệp sẽ phải tự xây dựng theo bảng lương. Khi áp dụng theo bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng thì mức tối thiểu là không được thấp hơn lương tối thiểu vùng.
alt
Dây chuyền chiết chai của HABECO.
Từ 1/1/2016 thì trong doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng cao, đây cũng là ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tiền lưu hưu của người lao động khi nghỉ hưu đảm bảo cuộc sống thì chúng ta cũng phải tiến tới tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sát với thực tế.
PV: Các doanh nghiệp Dệt May cho biết, hiện họ không trả lương cho người lao động chỉ theo mức lương tối thiểu, mà có tiền làm ca, tiền ăn trưa…, trợ cấp thêm, thu nhập thực tế của người lao động ở mức cao hơn lương tối thiểu rất nhiều. Các doanh nghiệp Dệt May kiến nghị đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu hay mức cụ thể thôi, hoặc là giãn thời gian tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội, nếu không sẽ gây gánh năng rất lớn cho doanh nghiệp. Người lao động cũng phải tăng các khoản đóng góp lên, thu nhập giảm đi, chứ không phải mỗi chủ sử dụng lao động phải chịu. Ông thấy như nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là đóng trên tiền lương, nếu tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chỉ đóng mức tối thiểu thôi thì nếu nghỉ hưu sẽ chỉ hưởng 75% của lương tối thiểu thôi, vậy mức lương sẽ rất thấp. Nếu chúng ta không có quy định tiền lương đóng bảo hiểm xa hội gần với tiền lương của người lao động thì đến khi nghỉ hưu sẽ vào tình trạng không đảm bảo cuộc sống tối thiểu, không nói đến chuyện cải thiện đời sống của người nghỉ hưu. Khi xây dựng Luật Bảo hiểm Xã hội cũng tính đến khó khăn của doanh nghiệp nên trong Luật mới quy định lộ trình đóng là tiến tới như thế. Từ 2016 mới thực hiện tiền đóng trên lương và phụ cấp lương, mà tính đến 2018 thì mới đóng theo đúng quy định theo điều 90 của bộ Luật Lao động.
PV: Vậy, làm thế nào để người lao động biết được thời gian mà doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội?
Ông Nguyễn Duy Cường: Thời gian vừa qua rất nhiều người lao động khi đi làm cho các doanh nghiệp thì sau 2,3 năm hay 4,5 năm đến khi nghỉ việc mới biết doanh nghiệp không đóng bảo hiểm. Toàn bộ thông tin về việc đóng bảo hiểm thì người lao động không biết. Trong Luật thì đã có quy định đảm bảo tính công khai, sổ bảo hiểm thì đã giao cho người lao động giữ. Luật cũng quy định là định kỳ 6 tháng thì phải công khai cho người lao động. Hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội phải xác nhận cho người lao động. Trong Luật có quy định mới là chậm nhất đến năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chuyển sổ bằng giấy như hiện nay thành thẻ bảo hiểm xã hội. Khi đó thì người lao động hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của mình và  người lao động hoàn toàn có thể kiểm tra, doanh nghiệp đóng vào thời điểm nào, mức đóng như nào. Với quy định mới thì việc đóng sẽ được công khai, minh bạch.
PV: Có người hỏi: Tôi làm bên bộ phận BHXH ở công ty. Vừa qua, có một số ý kiến của công nhân Công ty tôi cho rằng đến năm 2016 sẽ không còn chế độ trợ cấp thai sản nữa? Xin hỏi, điều này có đúng không? Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 34,5% có đúng không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Năm 2016, chế độ thai sản vẫn thực hiện bình thường. Theo Luật BHXH năm 2016, chế độ thai sản được bổ sung nhiều nội dung mới theo hướng có lợi hơn cho người lao động: Tăng thời gian hưởng thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng; Lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con cũng được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH. 
PV: Trường hợp người lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN thế nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: BHXH tham gia HĐLĐ giao kết đầu tiên; các HĐLĐ còn lại doanh nghiệp trả tiền đóng BHXH vào cùng kỳ tiền lương cho NLĐ. BHYT tham gia ở HĐLĐ có mức lương cao nhất. Từ 1 tháng 7 năm 2016 theo Luật thì trường hợp người lao động tham gia giao kết nhiều hợp đồng lao động thì sẽ phải tham gia BHXH ở tất cả các hợp đồng để đảm bảo khi người lao động bị tai nạn ở bất kỳ doanh nghiệp nào mà mình tham gia cũng được giải quyết chế độ tai nạn lao động.
PV: Khi người lao động về mất sức thì có chế độ nào không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Chế độ mất sức thì trước thời điểm 1995, chúng ta có 6 chế độ, ngoài 5 chế độ như hiện hành còn thêm chế độ mất sức lao động. Từ 1 tháng 1 năm 1995 trở lại đây chế độ mất sức lao động không triển khai độc lập nữa, được lồng ghép trong chế độ hưu trí. Khi người lao động về hưu trước tuổi, do suy giảm lao động thì chế độ mất sức không được triển khai độc lập. Bây giờ được lồng ghếp trong chế độ hưu trí. Vẫn thực hiện khi người lao động có thời gian đóng BHXH mà tuổi chưa đủ bị suy giảm 61% thì vẫn được nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động.
PV: Gia đình tôi có tham gia đóng BHXH cho cả gia đình thì chúng tôi có quyền lợi gì không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Trong chính sách BHXH tự nguyện thì chúng ta tham gia độc lập, không có trường hợp giảm tỷ lệ đóng trong trường hợp tham gia cả gia đình. Tuy nhiên, tới đây, nhà nước cũng sẽ có hộ trợ tiền đóng BHXH như vậy, nếu ai tham gia đều có chính sách hỗ trợ của nhà nước.
PV: Ông Trần Minh Thuận ở Phú Thọ hỏi: Theo Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 thì đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017 tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Vậy, Phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động là những khoản nào?
Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Vậy, Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động: là các khoản nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: Điều 90 của Bộ Luật lao động quy định Tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Các xác định phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác được quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ LĐTBXH, theo đó: Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp sẽ phải căn cứ vào 4 yếu tố nêu trên và điều kiện thực tế của đơn vị mình để xác định có hay không phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. Không có danh mục tên các phụ cấp lương hay bổ sung khác áp dụng chung đối với mọi doanh nghiệp.

PV: Tôi vừa thành lập Công ty TNHH (tháng 4/2015) và hoạt động tự do. Vậy theo quy định mới thì Công ty tôi có phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội hay không và cách ðóng như thế nào?
Ông Nguyễn Duy Cường: Theo quy định thì mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, kể cả cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động đều thuộc diện phải tham gia BHXH. Mà thủ tực đăng ký cũng rất đơn giản, doanh nghiệp thành lập thì đăng ký với cơ quan BHXH tại nơi đặt trụ sở. Tờ khai cũng rất đơn giản.
PV: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương cơ bản + lương phụ cấp. Ở công ty tôi họ trả lương cho người lao động như sau: Lương cơ bản: 3.000.000 đ. Lương phụ cấp công việc: từ 100.000 đến 300.000d (tiền phụ cấp này không cố định mà tùy thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng tháng của mỗi các nhân. Các khoản phụ cấp khác (chuyên cần, cơm ca, xăng, phòng trọ). Như vậy thì tiền lương đóng BHXH vẫn là 3.000.000d có đúng không?
Ông Nguyễn Duy Cường: Các khoản hỗ trợ, trợ cấp như tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở,... không phải là phụ cấp lương, bổ sung khác nên không làm căn cứ tính đóng BHXH. Mức lương, phụ cấp lương sẽ làm căn cứ tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2016.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất bổ ích này.

Anh Tú-Phạm Hạnh thực hiện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


Tìm chúng tôi trên Facebook
  

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay13424
mod_vvisit_counterHôm qua18425
mod_vvisit_counterTuần này58672
mod_vvisit_counterTuần trước148146
mod_vvisit_counterTháng này301904
mod_vvisit_counterTháng trước608941
mod_vvisit_counterTất cả32932882
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
THS. Nguyễn Tiến Vỵ
Văn Thanh Liêm
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương