Nâng cao quyền tự do báo chí và quyền được tiếp cận thông tin của công dân
Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 10:11
với nhiều nội dung mới thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Các quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin… đã được Hiến pháp bảo đảm và quy định rõ trong 2 đạo Luật này.
Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 6 chương, 61 điều triển khai nội dung quan trọng được quy định tại Điều 14, Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí. Đây là một nội dung được thảo luận nhiều nhất vì tự do báo chí, tự do ngôn luận thực tế là một phương diện thể hiện dân chủ ở nước ta. Luật đã dành Chương II với 4 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.
alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm gian trưng bày giới thiệu tổng quan báo chí Việt Nam tại Hội báo Xuân.
Bên cạnh đó, Luật dành một phần rất thỏa đáng để bao quát một cách hệ thống những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí (Điều 9). Quy định này nhằm hạn chế một cách kiên quyết những hành vi lạm quyền của báo chí "xâm phạm bí mật đời tư" của công dân. Theo đó, Luật cấm báo chí đưa tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án; thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.
Mặt khác, Luật Báo chí tạo khung pháp lý rộng rãi và nghiêm khắc, đồng thời bảo hộ mạnh mẽ bằng các định chế cần và đủ cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp một cách tự do theo khuôn khổ các quy định từ việc cung cấp thông tin cho báo chí, tới quyền và nghĩa vụ bảo mật nguồn tin của cơ quan báo chí và nhà báo. "Cấm hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật" (Khoản 12, Điều 9).
Một điểm mới trong Luật Báo chí (sửa đổi) là bảo đảm và mở rộng sự liên kết nhiều chiều và sâu sắc trong hoạt động báo chí. Điểm nổi bật c