Thủ tướng quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng
Chủ nhật, 06 Tháng 1 2019 10:52
Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng được sửa đổi, bổ sung theo hướng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trong đó có đất phục vụ công nghiệp quốc phòng.

alt
Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước
 

Sáng 4/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh về công nghiệp quốc phòng; quản lý thị trường; thư viện và pháp lệnh người có công với cách mạng.

Về Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự ngày càng hiện đại tiên tiến.

Đối với đất phục vụ công nghiệp quốc phòng: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trong đó có đất phục vụ công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, trong đó có đất phục vụ xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt trình Thủ tướng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đối với Pháp lệnh Quản lý thị trường, được sửa đổi do pháp lệnh về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại pháp lệnh này.

Về Pháp lệnh Thư viện, việc sửa đổi được thực hiện theo hướng nội dung quản lý nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác.

Còn với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, được sửa đổi theo hướng, Bộ LĐTB&XH phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.

Việc sửa đổi 4 pháp lệnh nêu trên nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua luật Quy hoạch, có hiệu lực từ 1/1/2019.

theo tienphong.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương