Bài học kinh nghiệm và phương hướng trong nhiệm kỳ tới
Thứ hai, 15 Tháng 2 2021 14:38
Nhân dịp bước sang năm mới 2021, một năm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước nói chung và ngành Đồ uống Việt Nam nói riêng , năm bản lề của nhiệm kỳ 2021 - 2025, Tạp chí Đồ uống Việt Nam có cuộc phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (Hiệp hội) về những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội trong nhiệm kỳ VI (2021 - 2025).

alt
PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam
Tạp chí Đồ uống Việt Nam:  Thưa Chủ tịch, trong nhiệm kỳ V (2016 – 2020), Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thực sự đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng cao, xin Chủ tịch cho biết nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn?

PGS.TS Nguyễn Văn Việt: Trước tiên chúng ta hãy nhìn bối cảnh giai đoạn 2016 – 2020 là thời điểm, đất nước ta có nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đất nước ổn định, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, đất nước ta nói chung và ngành Đồ uống Việt Nam nói riêng cũng gặp không ít khó khăn do tác động bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, trong đó năm 2020 là năm ngành Đồ uống Việt Nam chịu tác động kép bởi dịch Covid – 19 và một số quy định hạn chế đồ uống có cồn. Trong điều kiện và tình hình kinh tế khó khăn, chính sách quản lý đối với ngành ngày càng theo xu hướng hạn chế tiêu dùng rượu, bia, xã hội chưa thấy hết được vai trò của ngành, Hiệp hội đã cố gắng bám sát chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bám sát yêu cầu thực tế của Hội viên trong nhiệm kỳ; các hoạt động của Hiệp hội trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ được Đại hội nhiệm kỳ V (2016 – 2020) thông qua và được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các chương trình, kế hoạch hàng năm Hiệp hội đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động, từ tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, xúc tiến thương mại, tổ chức Hội thảo, Hội chợ, Lễ hội, triển lãm đến công tác truyền thông, củng cố xây dựng, tổ chức Hiệp hội. Từ đó đã nâng cao được vai trò vị thế, tiếng nói của Hiệp hội, của ngành đối với các cơ quan nhà nước từ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương đồng thời tạo điều kiện giúp các Hội viên phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, có tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước và an sinh xã hội.

Có được kết quả trên là nhờ Hiệp hội đã bám sát được các nhiệm vụ trọng tâm cần thiết và đúng chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo điều lệ từ đó cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết. Hiệp hội đã kịp thời củng cố xây dựng cơ quan thường trực Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội đủ khả năng trình độ thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội. Nhất là vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành và sự thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hiệp hội đã có sự kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hội viên trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, được các hội viên phối hợp tham gia và ủng hộ nhất là các doanh nghiệp lớn. Đồng thời các hoạt động của Hiệp hội thiết thực gắn với lợi ích và giúp đỡ được doanh nghiệp Hội viên. Hoạt động của Hiệp hội cũng tạo được sự quan hệ gắn kết và uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông báo chí từ đó được sự ủng hộ của cơ quan nhà nước và báo chí truyền thông đối với các hoạt động của Hiệp hội.
Hiệp hội đã tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, củng cố và xây dựng nâng cao chất lượng Tạp chí Đồ uống Việt Nam, trang web Hiệp hội. Để làm tốt công tác truyền thông, Hiệp hội đã tăng cường công tác thông tin nắm bắt tình hình doanh nghiệp hội viên, tổ chức nghiên cứu một số đề án thiết thực từ đó thông tin truyền thông có được số liệu và tình hình kịp thời phản ánh đúng tình hình ngành, doanh nghiệp.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ qua đã thực hiện được vai trò nhiệm vụ, liên quan tới sự hoạt động Hiệp hội, có sự hoạt động phối hợp với bộ phận thường trực Hiệp hội trong quá trình thực hiện các chương trình kế hoạch Nghị quyết công tác Hiệp hội.

Tạp chí Đồ uống Việt Nam: Chủ tịch có nhận định gì về những thuận lợi và khó khăn của ngành trong 5 năm tới?

PGS.TS: Nguyễn Văn Việt: Trong 5 năm tới của nhiệm kỳ 2021-2025, hoạt động của Hiệp hội và tình hình sản xuất kinh doanh của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi đan xen. Thế giới, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đặc biệt là đại dịch Covid - 19 có những diễn biến khó lường và vẫn còn dai dẳng tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế và xã hội. Kinh tế - xã hội nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường. Dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp quy mô và tạm dừng hoạt động.

Những chính sách liên quan tới ngành đã có hiệu lực, đi vào thực tiễn cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng, khó khăn đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh những khó khăn, thách thức thì những cơ hội và thuận lợi như niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam đang tăng lên tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển nhanh, hướng tới tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các Hiệp định, chính sách thương mại song phương, đa phương có hiệu lực như Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu... giúp các doanh nghiệp có thể mở cửa hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, tạo cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh. Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời, ban hành và thực thi các giải pháp mang tính đột phá, tạo áp lực để các tổ chức kinh tế tiếp cận, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị trường, Hiệp hội và các doanh nghiệp ngành bia, rượu, nước giải khát đã xác định phát triển theo hướng bền vững hiệu quả, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, xứng đáng với vị trí vai trò trong nền kinh tế, có thương hiệu hàng hóa mạnh trên thị trường, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa về chủng loại, cạnh tranh tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và tăng dần xuất khẩu.

Tạp chí Đồ uống Việt Nam:  Được biết, Hiệp hội sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025 vào tháng 3/2021, xin Chủ tịch cho biết những phương hướng nhiệm vụ mà Hiệp hội sẽ tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới là gì?  

PGS.TS Nguyễn Văn Việt: Để phát huy kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội và tình hình đặc điểm trong nhiệm kỳ tới, phương hướng nhiệm vụ của Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam cần tập trung trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) là:

Đổi mới, củng cố, xây dựng bộ máy Văn phòng Hiệp hội đặc biệt là bộ phận thường trực Hiệp hội (Văn phòng Hiệp hội và Tạp chí Đồ uống Việt Nam) theo hướng tinh gọn, tập trung nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực cán bộ để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và công việc của Hiệp hội. Tổ chức Hiệp hội nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là những đại diện có tiếng nói, tầm ảnh hưởng và quyết định thuộc những đơn vị hội viên lớn trong nước và hội viên có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác phải là những người nhiệt tình có trách nhiệm đối với hoạt động của Hiệp hội. Vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch Hiệp hội và Tổng thư ký được phát huy và nâng cao hơn nữa.

Công tác tham gia xây dựng chính sách được coi là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài của Hiệp hội, nhất là trong nhiệm kỳ tới khi mà các Hiệp định song phương, đa phương như CPTPP, EVFTA,... đã có hiệu lực, các chính sách của nhà nước có nhiều thay đổi như chính sách về thuế Tiêu thụ đặc biệt, thương mại điện tử...

Hiệp hội cùng với các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin chính sách, tích cực chủ động tham gia ý kiến, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong quá trình tham gia xây dựng chính sách. Kịp thời có những kiến nghị với cơ quan nhà nước xem xét điều chỉnh những quy định sao cho phù hợp hơn với thực tế của ngành và tại Việt Nam, giúp giảm thiểu tác động tối đa nhất cho doanh nghiệp, bảo đảm sự phát triển của ngành hiệu quả bền vững, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội sẽ tập trung một số chương trình chính như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Marketing ngành Bia cho phù hợp với thực tế và phát huy được hiệu quả hơn; Đẩy mạnh hoạt động trách nhiệm xã hội (uống có trách nhiệm); Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động uống có trách nhiệm; Góp ý kiến vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam đối với đồ uống có cồn và không cồn; Tổ chức hội thảo về Văn hóa kinh doanh; Chính sách về thương mại điện tử liên quan tới ngành; Quan tâm đến sản xuất xanh, phát triển bền vững, nâng cao năng suất - chất lượng, vấn đề môi trường; Tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực quản lý rượu thủ công ở Ninh Bình”…

Hiệp hội sẽ tập trung tăng cường mối quan hệ giữa Hiệp hội và hội viên, gắn kết quyền lợi, nghĩa vụ của Hiệp hội với hội viên và hội viên với Hiệp hội, xin ý kiến Bộ Nội vụ về vấn đề Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia vào Hiệp hội với tư cách là Hội viên chính thức. Từ đó sẽ phát huy được sức mạnh tổng thể của tất cả các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội.

Hiệp hội cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí Đồ uống Việt Nam và trang web Hiệp hội. Công tác truyền thông phải gắn với hoạt động của ngành, của Hội viên, qua đó phản ánh nêu bật được kết quả hoạt động của Hiệp hội, vai trò vị trí của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trong nền kinh tế Việt Nam. Sớm ra mắt Tạp chí phiên bản điện tử nhằm bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ 4.0 và đáp ứng nhu cầu độc giả.

Tham gia tích cực vào các hoạt động trách nhiệm xã hội như: công tác an sinh, xã hội, uống có trách nhiệm, xây dựng văn hóa uống, đã uống rượu, bia thì không lái xe, rượu bia với an toàn giao thông... để từ đó thấy được trách nhiệm xã hội của ngành và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, lễ hội trong và ngoài nước, tập trung đi sâu vào chất lượng, thực chất để nâng cao thành quả trong xúc tiến thương mại.

Tạp chí Đồ uống Việt Nam:

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch đã trả lời phỏng vấn! Chúc ông và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng! Chúc Hiệp hội ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Đồ uống Việt Nam!
 


Tìm chúng tôi trên Facebook
  


Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay912
mod_vvisit_counterHôm qua13425
mod_vvisit_counterTuần này14337
mod_vvisit_counterTuần trước114478
mod_vvisit_counterTháng này109532
mod_vvisit_counterTháng trước443256
mod_vvisit_counterTất cả37220667
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
THS. Nguyễn Tiến Vỵ
Văn Thanh Liêm
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương