Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2021
Thứ hai, 10 Tháng 5 2021 15:22
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, chính sách thuế này đã bổ sung nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: sản xuất đồ uống, sản xuất mô tô, xe máy, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, thiết bị…

alt
 
    Theo đó, có nhiều sắc thuế được gia hạn, thời gian gia hạn từ 03 đến 08 tháng tùy theo từng sắc thuế và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Đối tượng được áp dụng

    Nghị định 52 áp dụng đối với các đối tượng sau:
1- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
c) Xây dựng;
d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
g) Thoát nước và xử lý nước thải.
2- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên qua đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
3- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
4- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

    Thuế GTGT được gia hạn không bao gồm thuế GTGT nhập khẩu.
    Các doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế GTGT theo tháng sẽ được gia hạn nộp từ kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 8/2021. Nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì được gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế quý 1 và 2 năm 2021.
Thời gian gia hạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021 là 05 tháng. Tháng 7/2021 thời gian gia hạn là 4 tháng và tháng 8/2021 được gia hạn 3 tháng.
    Thời gian gia hạn được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức vẫn phải thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định nhưng chưa phải nộp vào thời điểm đó. Thời gian nộp thuế cụ thể sau khi gia hạn:
Kỳ tính thuế tháng 3/2021: chậm nhất là ngày 20/9/2021
Kỳ tính thuế tháng 4/2021: chậm nhất là ngày 20/10/2021.
Kỳ tính thuế tháng 5/2021: chậm nhất là ngày 20/11/2021.
Kỳ tính thuế tháng 6/2021: chậm nhất là ngày 20/12/2021.
Kỳ tính thuế tháng 7/2021: chậm nhất là ngày 20/12/2021.
Kỳ tính thuế tháng 8/2021: chậm nhất là ngày 20/12/2021.
Kỳ tính thuế quý 1 năm 2021: chậm nhất là ngày 30/9/2021.
Kỳ tính thuế quý 2 năm 2021: chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

    Đối với hoạt động sản xuất dầu thô, condensate, khí thiên nhiên theo hiệp định, hợp đồng sẽ không được gia hạn nộp thuế TNDN.
    Doanh nghiệp, tổ chức sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN là 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý 1 và quý 2 năm 2021. Thời gian gia hạn được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định. Thời gian nộp thuế TNDN tạm nộp như sau:
    Đối với quý I: chậm nhất là ngày 30/7/2021
    Đối với quý II: chậm nhất là ngày 30/10/2021
Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
    Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Đối với tiền thuê đất

    Doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất kỳ đầu năm 2021. Thời hạn gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021. Nếu có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau trừ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cũng được gia hạn.

Trình tự, thủ tục gia hạn

    Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu có sẵn của cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần duy nhất bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy (có thể gửi qua dịch vụ bưu chính). Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.
Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn
 
   

 
Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương