Góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030
Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 17:22
Hiện nay, Tổng Cục Hải Quan đang Dự thảo về "Chiến lược phát triển Hải Quan giai đoạn năm 2021-2030" và lấy ý kiến doanh nghiệp .

alt
Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu xây dựng theo hướng hiện đại hóa

Trong giai đoạn 2021-2030, Hải quan Việt Nam đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan và thu thuế hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan sẽ đổi mới tổ chức bộ máy hải quan với cơ cấu gọn nhẹ, giảm đầu mối, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, hoàn thành hải quan số, môi trường làm việc điện tử trong ngành hải quan, hiện đại hóa, tự động hóa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,…

Để hoàn thiện Dự thảo, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần tạo thuận lợi thương mại, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (Hiệp hội) đề nghị các doanh nghiệp Đồ uống nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp với Dự thảo.

Mọi ý kiến đóng góp, tham gia của Doanh nghiệp là cơ sở thực tiễn quan trọng để Hiệp hội tổng hợp ý kiến, góp ý đối với Dự thảo gửi tới Tổng Cục Hải quan.

Doanh nghiệp đóng góp ý kiến gửi về Hiệp hội trước ngày 30/09/2021 theo địa chỉ email: hiephoi@vba.com.vn

PV
 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương