Tham vấn doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn

Ngày 20/03/2023, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam nhận được Công văn số 118/VCLCSNMT-KT của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn các hội/hiệp hội về kinh tế tuần hoàn.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

04/05/2022
Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề ... là những chính sách mới có hiệu...

Doanh nghiệp đổi mới để vượt qua đại dịch

28/03/2022
Từ khi bắt đầu Đổi Mới năm 1986 đến nay, chưa bao giờ doanh nghiệp gặp khó khăn như trong hai năm đối phó với đại dịch COVID-19 và nay thêm khủng hoảng kinh tế quốc tế do chiến tranh Nga-Ucraina với c...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

03/03/2022
Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản; mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm; tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; ... là những chính sách mới có ...

Những chính sách mới liên quan người lao động có hiệu lực từ tháng 11/2021

01/11/2021
Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đến khi nào; bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo ra sao; những loại hàng hóa, dịch vụ nào được giảm thuế ... là những thông tin đượ...

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

22/09/2021
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Hóa...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ trong bối cảnh Covid-19

07/09/2021
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn...

5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 15-8-2021

18/08/2021
Từ ngày 15-8-2021, Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườ...

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

10/08/2021
Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid...

Quảng cáo và mua tạp chí