Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam
Thứ bảy, 24 Tháng 5 2014 10:40
Trước đòi hỏi của nền kinh tế cần phải nâng cao sức cạnh tranh tầm quốc gia trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới,
ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời,tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
alt
Ảnh minh họa.
Chương trình cũng đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện từ 2010-2015 và từ 2016-2020. Đáng chú ý nhất là những mục tiêu:
- Xây dựng mới 4.000 – 6.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế và 45% - 60% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực;
- 40.000 - 60.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng;
- 40% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng;
- 100% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực đạt trình độ quốc tế;
- 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng;
- Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 30% vào năm 2015 và it nhất là 35% vào năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện 9 Dự án cụ thể, trong đó có Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Công nghiệp” với nội dung: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực thuộc lĩnh vực ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, doanh nghiệp; đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất để nâng cao chất lượng, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị gia tăng, giá trị nội địa trong sản phẩm công nghiệp. Dự án do Bộ Công Thương chủ trì; Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội ngành nghề phối hợp thực hiện. 8 dự án còn lại liên quan tới các lĩnh vực thuộc các bộ, ngành  khác chủ trì như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng; Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố.
Để thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 những nội dung cụ thể của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp”. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Dự án này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các độc giả trong số Tạp chí tới./.

Xuân Mai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương