Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư
Thứ bảy, 24 Tháng 5 2014 10:45
Trước tình trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn còn xảy ra ở nhiều dự án (năm 2012 vẫn còn trên 15.000 dự án, chiếm 25,6%/tổng số dự án hoàn thành
đã đưa vào sử dụng, chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định), gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của Nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ số số 27 CT/TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.
alt
Ảnh minh họa.
Những nội dung chính mà Thủ tướng đã chỉ thị cho các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty như sau:
1. Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính.
Những dự án đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán phải xác định rõ nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc cụ thể, đề xuất các biện pháp tháo gỡ , báo cáo người quyết định đầu tư, Ban chỉ đạo quyết toán để khẩn trương xử lý dứt điểm; Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.
Trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán theo quy định.
2. Cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp rà soát, báo cáo tình hình quyết toán các dự án đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán phải có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Sau thời hạn trên, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định và thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong từng cấp; bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
5. Từ năm 2014 trở đi, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.
6. Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ
Kể từ khi có chỉ thị đến nay, theo tinh thần của hội nghị Tập huấn cơ chế chính sách về công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức ngày 22/4 tại Hà Nội, bên cạnh một số địa phương đã “nhúc nhích” thực hiện công tác này bằng việc ban hành Chỉ thị đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư ( mới có 1/3 số tỉnh triển khai đốc thúc quyết toán), vẫn còn nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, nên tồn đọng nhiều dự án chưa được quyết toán. Đặc biệt có địa phương, có tới 1.000 dự án chưa quyết toán. Bộ Tài  chính yêu cầu đến ngày 30/3/2015 các bộ, ngành, địa phương phải tổng kết về công tác quyết toán, để sau đó sẽ tổng kết công tác này trên toàn quốc vào ngày 15/6/2015” ./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương