Đánh giá vai trò, vị trí, những tác động của ngành bia đối với kinh tế, xã hội Việt Nam
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:59
Triển khai Nghị quyết số 35NQQ-BCH ngày 28/02/2014 của Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội, kỳ họp thứ 5, khóa IV, Văn phòng thường trực Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA)
đã phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất bia lớn thống nhất định hướng triển khai đề án điều tra, khảo sát về tình hình của ngành bia và đánh giá những tác động của ngành đối với kinh tế - xã hội Việt Nam. Sau đó, Hiệp hội đã ký hợp đồng với Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp (IPSI) để triển khai đề án. Thời gian hoàn thành khảo sát, điều tra, báo cáo nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu được xác định trong thời gian khoảng 2 tháng, kểt từ khi ký hợp đồng.
Đề án khảo sát, nghiên cứu, dánh giá vai trò, vị trí và những tác động của ngành bia đối với kinh tế, xã hội Việt Nam bao gồm 4 phần chính, đó là :
- Hiện trạng ngành bia Việt Nam
- Những đóng góp của ngành bia đối với nền kinh tế
- Những tác động của chính sách nhà nước đến sự phát triển của ngành
- Kết luận và kiến nghị
Cho đến nay, IPSI đã chính thức có 2 buổi làm việc với VBA và tổ chức buổi báo cáo nội bộ chính thức  với VBA và đại diện các doanh  nghiệp bia lớn của Hiệp hội. Nhiều  ý kiến đóng góp của các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ thêm những vấn đề chủ yếu mà báo cáo cần nêu được như : Ngành đã phát triển theo đúng định hướng quy hoạch của Chính phủ và của Bộ Công Thương, sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như thế nào; bên cạnh những đóng góp về nộp ngân sách, tạo việc làm, cần nhấn mạnh tới vai trò góp phần làm chuyển dich cơ cấu kinh tế của các địa phương, vùng lãnh thổ; tới các hoạt động góp phần vào an sinh xã hội, môi trường, xóa đói giảm nghèo của các doanh nghiệp trong ngành; những tác động tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển ngành của chính sách nhà nước những năm qua, những thách thức trong thời gian tới trong điều kiện hội nhập ngày càng đầy đủ; thống nhất thêm một số số liệu…
alt
Ảnh minh họa.
Theo chương trình dự kiến kết quả nghiên cứu của đề án/ báo cáo nghiên cứu sẽ được công bố trước các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các doanh nghiệp trong ngành và các cơ quan báo chí, truyền thông vào cuối tháng 9/2014. Đây sẽ là một tài liệu có giá trị tham khảo quý báu cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách quản lý cũng như hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn cho ngành Bia Việt Nam bới tính thực tiễn và khoa học của báo cáo./.

Sông Châu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
   

 
Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương