KIỂM SÓAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẠI MẠCH VỤ MÙA 2015
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 12:10
được đánh giá là được mùa do vậy các chỉ tiêu chất lượng của Barley của châu Âu là rất tốt, năm 2016 dự kiến diện tích trồng giảm còn 12,16 ha tuy nhiên do năng suất tăng lên dự kiến đạt 5,05 tấn/ha, do vậy sản lượng sẽ tăng lên khoảng 61,35 triệu tấn.
alt

>>> Ấn vào đây để xem thêm
 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương