Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho rằng,