Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thực hiện tốt các quy định về hoạt động của Hiệp hội
Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 14:50
Thực hiện Công văn số 2483/BNV-TCPCP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ Nội vụ về kiểm tra việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hiệp hội , mới đây, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và đại diện một số bộ ngành do ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA).

alt
 
Tại buổi tiếp đoàn, PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA đã báo cáo tóm tắt về quá trình hình thành, phát triển và các hoạt động nổi bật của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam. Sau khi nghiên cứu Báo cáo tổng hợp của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam trình bày tại buổi làm việc, qua trao đổi và kiểm tra thực tế các tài liệu văn bản lưu trữ của Hiệp hội từ khi thành lập năm 1991 đến nay, đặc biệt là các hệ thống hồ sơ về điều lệ, quy chế, quy định qua từng nhiệm kỳ của Hiệp hội (từ năm 2010 đến nay) đều được lưu trữ đầy đủ, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã có nhận xét kết luận như sau:
Về công tác tổ chức: Hiệp hội hiện có 127 hội viên, trong đó 100% hội viên là tổ chức, không có hội viên cá nhân. Hiện nay, Hiệp hội có Văn phòng Hiệp hội và 2 đơn vị trực thuộc là Tạp chí Đồ uống Việt Nam (cơ quan thông tin lý luận của Hiệp hội), Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam.
Hiệp hội đã thực hiện đúng các quy định về tổ chức, Đại hội nhiệm kỳ 5 năm, qua từng kỳ Đại hội đã có sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với thực tế của từng giai đoạn và đã được các Bộ quản lý ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương đồng ý và phê duyệt. Sau mỗi kỳ Đại hội, Hiệp hội đều tổ chức họp Ban Chấp hành để phân công nhiệm vụ và ban hành các Quy chế hoạt động như: Quy chế Hoạt động và phân công của Ban chấp hành; Quy chế về Tài chính; Quy chế Thi đua khen thưởng…
 
alt
 
Về kết quả hoạt động: Hiệp hội đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích hoạt động; Đã tham gia xây dựng nhiều cơ chế, chính sách có liên quan đến ngành; Tổ chức các hội thảo về chuyên môn, kỹ thuật, chính sách nhằm giới thiệu và khẳng định vai trò, vị trí của ngành; Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xúc tiến thương mại; Tham gia các chương trình đề án của Bộ Công Thương như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  An toàn thực phẩm, An sinh vì cộng đồng; Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Ngoài ra còn thực hiện một số đề tài, dự án của Bộ Công Thương… Hàng năm, Hiệp hội luôn thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác Tài chính, Hiệp hội luôn thực hiện chi tiêu minh bạch, có quy chế quản lý tài chính, tài sản. Hiệp hội có Ban Kiểm tra, định kỳ kiểm tra hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo VBA đã nêu ra một số kiến nghị sau: Hiệp hội kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhất là quy định về Hội viên liên kết (Điều 17). Từ đó tập hợp và phát huy được năng lực, sức mạnh, nguồn lực của tất cả các doanh nghiệp nói riêng và Hiệp hội nói chung. Nếu có thể, đề nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành một văn bản quy định riêng về tổ chức, hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề vì các Hiệp hội này có những đặc điểm khác với các tổ chức hội khác. Hiệp hội cũng mong các cơ quan nhà nước nhìn nhận khách quan và quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của ngành sản xuất, kinh doanh đồ uống đặc biệt là ngành sản xuất Bia. Kiến nghị Bộ Nội vụ tổ chức các lớp, khóa tập huấn về công tác hội nói chung. 
Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị trên của Hiệp hội và sẽ báo cáo lại Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ.

Hồng Chính
 
   

 
Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương