Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Ngành tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
Vừa qua, CĐCTVN đã ban hành Công văn số 128/HD-CĐCT, ngày 30/3/2021, Hướng dẫn các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong Ngành hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4.

alt
 
Công văn nêu rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động này là nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đồng thời khuyến khích, động viên đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, đặc biệt nhân ngày 7/4.
Bên cạnh đó, Hướng dẫn của CĐCTVN cũng đề nghị việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” cần đảm bảo hiến máu an toàn, tuân thủ đẩy đủ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiết kiệm, hiệu quả và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong xã hội.
 
alt
 
Ngoài ra, các cấp Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động được ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trực thuộc tham gia hiến máu tình nguyện.
Tùy theo điều kiện cụ thể, các cấp Công đoàn có thể phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện ở địa phương, bộ, ban, ngành để tổ chức vậu động, tiếp nhận máu trong tháng 4/2021 đảm bảo đạt hoặc vượt 5% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại địa phương, bộ, ban, ngành giao để đã ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh.
Về nội dung hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, CĐCTVN đề nghị các cấp Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của hệ thống công đoàn từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, cao điểm là ngày 7/4.
 
alt
 
Xác định việc tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động tham gia hiến máu cứu người là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cấp công đòan. Từ đó, nghiên cứu các giải pháp duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động hình thành và phát triển các câu lạc bộ (hoặc đội) hiến máu dự bị như: “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, “Câu lạc bộ gia đình hiến máu", “Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện"...
Tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
Song song với đó, các cấp Công đoàn cơ sở cũng cần huy động các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp cùng hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền máu khu vực, vùng, các khoa huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện đa khoa các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp nhận máu và chăm sóc người hiến máu, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam
 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương