Hội thảo “Nhìn lại một năm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2012 17:21
Ngày 27/7/2012, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và kĩ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nhìn lại một năm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Tới dự Hội thảo có đại diện các ban ngành của Bộ Công Thương, đại diện các Chi hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh, các doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sự ra đời của Luật được coi là một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác này. Sau một năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội về bảo vệ người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội đã nỗ lực trong việc triển khai các quy định của Luật và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn đã được triển khai rộng khắp với hình thức phong phú, đa dạng; Hoạt động tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của người tiêu dùng được chú trọng và đạt hiệu quả cao; Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp đã được nâng cao; Hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có chuyển biến tích cực;… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả được ghi nhận, việc thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Việc giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng thủ tục đơn giản chưa được triển khai; Việc hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn lúng túng; Hoạt động của các Sở Công Thương – cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều bất cập, hạn chế;…
alt

alt

 
Trong thời gian tới, để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày một sâu sát trong cuộc sống, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước hình thành và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện các công cụ hộ trợ người tiêu dùng; Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, phối hợp với các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thăng Long

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương