Chiến lược hội nhập quốc tế gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 10:24
Ngày 14/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương
về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW.
 
alt
Ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Tham dự hội nghị có ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ; ông Vũ Văn Ninh Phó Thủ tướng Chính phủ; các ông nguyên là lãnh đạo Đảng, Chính phủ  Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan, các ông lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc.

Hội nghị đã nghe 3 báo cáo của Bộ Công Thương về thực hiện Nghị quyết 08/NQQ-TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP, của Bộ Ngoại giao về triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng lần thứ 11; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; nghe các tham luận của một số đại diện cơ quan trung ương, bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, tập đoàn kinh tế, đại diện cộng đồng doanh nghiệp…

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những mặt đạt được của nền kinh tế sau 5 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, những mặt còn hạn chế, yếu kém, đồng thời đề ra những phương hướng và giải pháp lớn trong chiến lược hội nhập quốc tế thời gian tới.

Về những mặt đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh tới thành tựu đáng ghi nhớ là kinh tế tăng trưởng khá cao, quy mô nền kinh tế đã tăng lên, nước ta đã ra khỏi nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở mức độ trung bình; đã có nhiều cố gắng xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm…

Những mặt hạn chế, yếu kém được Thủ tướng chỉ ra như: Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, cụ thể; Sức cạnh tranh trên cả 3 cấp độ của nền kinh tế, doanh nghiệp, sản phẩm còn thấp so với nhu cầu; cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng, trình độ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường chưa cơ bản; hiệu quả đầu tư chưa cao; tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động rẻ chưa phải do năng suất lao động, đóng góp của tri thức; khả năng dự báo, nhận định còn hạn chế, khả năng phản ứng chính sách còn chậm; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, năng lực quản trị công, quản trị doanh nghiệp chưa đáp ứng…

Về định hướng và giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn với mục tiêu cao nhất là vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc; cần xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế gắn với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; xác định hội nhập KTQT là quan trọng nhất, đi trước một bước, nhưng phải quan hệ hài hòa với hộp nhập các lĩnh vực khác, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân; nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực cho phát triẻn, trong đó  nguồn lực trong nước là quyết định, ngoài nước là quan trọng.

Thủ tướng giao các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, trong đó có Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
   

 
Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương