Giới thiệu tác giả và tác phẩm: Nhà thơ Hồng Thanh Quang

LTS: Tạp chí Đồ uống Việt Nam sẽ mở chuyên mục Trang Thơ vào các số đặc biệt nhằm giới thiệu các tác giả, tác phẩm thơ ca tới đông đảo bạn đọc yêu mến văn chương , nghệ thuật. Nhân kỷ niệm ngày Báo ch...

Quảng cáo và mua tạp chí