Tầm nhìn sứ mệnh

04/07/2022 - 04:35 PM
651 lượt xem
Cỡ chữ

Nội dung đang được chúng tôi cập nhật

Các bài viết khác

Xem thêm

Giới thiệu chung

04/07/2022
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa hoc, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.

Giá trị cốt lõi

04/07/2022
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa hoc, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.

Quảng cáo và mua tạp chí