Giới thiệu chung

04/07/2022 - 04:02 PM
902 lượt xem
Cỡ chữ
Giới thiệu về Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA)
        Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa hoc, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.  
 
        Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm ; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động trong ngành bia-rượu-nước giải khát.  
 
        Hiệp hội đại diện cho các đơn vị hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành bia-rượu-nước giải khát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên...  
 
        Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đã và đang vươn lên trở thành trung tâm của các hoạt động chuyên ngành, Hiệp hội đã tập hợp được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành, tiếng nói của Hiệp hội đã trở thành tiếng nói chung của ngành bia-rượu-nước giải khátvà góp phần tích cực cho sự phát triển chung của ngành bia-rượu-nước giải khát.Sự phát triển của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam gắn liền với sự phát triển của các đơn vị hội viên và ngành bia-rượu-nước giải khát. Mọi hoạt động của Hiệp hội không thể không kể đến sự tham gia tích cực của các đơn vị hội viên, Hiệp hội mong muốn các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành bia-rượu-nước giải khát tham gia tích cực vào mọi hoạt động của Hiệp hội theo tôn chỉ chung là " Đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển ".
 
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp trong ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam
 
Mục đích:
  • Liên doanh liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh té, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần tạo thêm công việc làm, cải thiện đời sống của người lao động trong ngành.
  • Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước .
  • Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ truơng, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam , bảo vệ quyền lợi chính đáng, giải quyết các vụ việc vướng mắc của cá đơn vị hội viên.
  • Hỗ trợ tư vấn, động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo, hợp tác, hỗ trợ giúp nhau về kinh tế kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới. Cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường giá cả.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến khoa học kỹ thuật để trao đỏi kinh nghiệm, khuyến khích hợp tác, liên kết các hội viên để cùng tồn tại và phát triển. Tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các bài viết khác

Xem thêm

Tầm nhìn sứ mệnh

04/07/2022
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa hoc, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.

Giá trị cốt lõi

04/07/2022
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa hoc, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.

Quảng cáo và mua tạp chí